Kto sme


História a súčasnosť
Náš detský domov ako zariadenie sociálnej starostlivosti vznikol pod názvom Detský domov Kolíňany v roku 1984 z budovy bývalej školy, neskôr kultúrneho strediska obce. V júni 2003 sa stal detským domovom s rodinným charakterom výchovy (detský domov rodinného typu).

Detský domov Kolíňany má 36 zamestnancov. O výchovu našich detí sa stará 28 zamestnancov priameho kontaktu – 18 vychovávateľov, 8 profesionálnych rodičov a 2 psychologičky. Manažment a každodenný chod zabezpečuje pani riaditeľka, ekonómka, personálna pracovníčka – pokladníčka, hospodárka, 2 sociálne pracovníčky, vodič – zásobovač – kurič a elektrikár – údržbár – záhradník. V súčasnosti poskytujeme starostlivosť a výchovu deťom v troch samostatných skupinách, v jednej samostatnej skupine pre mladých dospelých a v šiestich profesionálnych rodinách. Kapacita detského domova je 48 detí, ktoré sú vo veku od 0 do 18 rokov, najdlhšie do 25 rokov, do osamostatnenia sa.

V každej samostatnej skupine je starostlivosť o deti realizovaná šiestimi vychovávateľkami, z ktorých je jedna koordinátorka a zabezpečuje chod samostatnej skupiny po stránke organizačnej, výchovnej, ekonomickej, zdravotnej a sociálnej. Priestorovou transformáciou detského domova na rodinný typ vznikli samostatné bytové jednotky, ktoré pozostávajú z detských izieb, obývacej miestnosti, kuchyne a príslušenstva. V detských izbách bývajú deti po dvoch, troch alebo štyroch, vďaka čomu majú väčšie súkromie a priestor pre svoje osobné záujmy. Vychovávateľky spolu s deťmi robia domáce práce ako v bežnej rodine: varia, perú, upratujú, nakupujú. Učia deti samostatnosti, rozvíjajú ich záujmy, riešia ich každodenné starosti a spolu sa tešia z ich menších i väčších úspechov.