Zverejňovanie údajov

Register ponúkaného majetku štátu


v zmysle § 5b ods. 1a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovFaktúry na zverejnenie: od 1.1.2018 do 31.12.2018
Objednávky na zverejnenie: od 1.1.2018 do 31.12.2018

Výročná správa 2017
Faktúry na zverejnenie: od 1.1.2017 do 31.12.2017
Objednávky na zverejnenie: od 1.1.2017 do 31.12.2017 

Výročná správa 2016
Faktúry na zverejnenie: od 1.1.2016 do 31.12.2016
Objednávky na zverejnenie: od 1.1.2016 do 31.12.2016 

Výročná správa 2015
Faktúry na zverejnenie: od 1.1.2015 do 31.12.2015
Objednávky na zverejnenie: od 1.1.2015 do 31.12.2015 


Faktúry na zverejnenie: od 1.1.2014 do 31.12.2014
Objednávky na zverejnenie: od 1.1.2014 do 31.12.2014 


Faktúry na zverejnenie: od 1.1.2013 do 31.12.2013
Objednávky na zverejnenie: od 1.1.2013 do 31.12.2013 


Faktúry na zverejnenie: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Objednávky na zverejnenie od 1.1.2012 do 31.12.2012

od 1.1.2011 do 31.12.2011

Faktúry na zverejnenie:
Január 2011 - zoznam, dokumenty1, dokumenty2
Február 2011 - zoznam, dokumenty1, dokumenty
Marec 2011 - zoznam, dokumenty1, dokumenty2
Apríl 2011 - zoznam, dokumenty1, dokumenty2

Objednávky na zverejnenie:
od 1.1.2011 do 31.3.2011 - zoznam, dokumenty
od 1.4.2011 do 30.4.2011 - zoznam, dokumenty

Zmluvy na zverejnenie:
od 1.1.2011 do 31.5.2011 - zoznam, dokumenty
od 1.6.2011 do 31.7.2011 - zoznam, dokumenty
od 1.8.2011 do 31.12.2011 - zoznam, dokumenty